Entries by admin

,

CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÁC THEO YÊU CẦU

Trường hợp có nhu cầu công chứng các văn bản thỏa thuận khác (không có trong danh mục trên Website này), đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn […]

,

CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI, GÓP VỐN

Các hợp đồng thương mại, hợp đồng góp vốn mang tính đặc thù, đơn lẻ, vì vậy khi có nhu cầu công chứng các loại hợp đồng này, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com […]

,

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHO VAY: – Bên cho vay là ca nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu; –Bên cho vay là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty. GIẤY TỜ CỦA BÊN VAY: – Bên […]

,

DI CHÚC

Người muốn lập di chúc cần cung cấp cho công chứng viên những giấy tờ sau – Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu; – Trường hợp lập di chúc chung của vợ chồng thì cần bổ sung Đăng ký kết hôn; – Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản là di […]

,

VĂN BẢN CHIA THỪA KẾ

Quý khách có nhu cầu công chứng văn bản chia thừa kế cần chuẩn bị những giấy tờ sau: – Giấy chứng tử của người để lại di sản; – Giấy chứng nhận các quyền về tài sản của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng […]