,

HỖ TRỢ NGÂN HÀNG

(Được thực hiện bởi Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp)

Với việc hợp tác chặt chẽ với Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp – Một Công ty Luật có nhiều năm hoạt động tư vấn pháp luật về Tài chính – Ngân hàng, Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp có thế mạnh đặc biệt trong việc tư vấn và công chứng các hợp đồng thế chấp.
Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp sẽ hỗ trợ Ngân hàng những vấn đề có liên quan tới công chứng hợp đồng thế chấp như:
– Đăng ký giao dịch bảo đảm;
– Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
– Thẩm định hồ sơ thế chấp ban đầu;
– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thế chấp;
– Soạn thảo Hợp đồng thế chấp;
– Soạn thảo các văn bản có liên quan như: Văn bản cam kết, văn bản thỏa thuận…
– Xác minh hiện trạng tài sản;
– Tư vấn xử lý nợ quá hạn;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
– Tư vấn pháp luật có liên quan tới hoạt động ngân hàng.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ ngân hàng mời liên hệ trực tiếp với cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp hoặc liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com

,

HỖ TRỢ SANG TÊN SỔ ĐỎ

(Được thực hiện bởi Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp)

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng trong việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sang tên sổ đỏ) sau khi công chứng, các hình thức hỗ trợ bao gồm:
1. Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ:
– Tư vấn những quy định của nhà nước về việc sang tên sổ đỏ;
– Tư vấn các thủ tục sang tên sổ đỏ và các vấn đề liên quan khác.
– Tư vấn chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc sang tên sổ đỏ;
– Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ do Quý Khách Hàng cung cấp.

2. Trực tiếp thực hiện sang tên sổ đỏ theo ủy quyền của Quý Khách Hàng:
– Soạn, chuẩn bị hồ sơ sang tên sổ đỏ cho Quý Khách Hàng;
– Nộp hồ sơ làm sổ đỏ cho Quý Khách Hàng;
– Theo dõi quá trình lưu chuyển hồ sơ và nộp thuế:
– Thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý Khách Hàng;
– Nhận Sổ đỏ và bàn giao cho Quý Khách Hàng;

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ sang tên sổ đỏ mời liên hệ trực tiếp với cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp hoặc liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com