Entries by admin

Kinh Nghiệm – Khách Hàng

KINH NGHIỆM – KHÁCH HÀNG Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Đào và Đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tế và nghiệp vụ chuyên sâu về tư vấn, soạn thảo và công chứng các loại hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, xe ô tô, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng thế chấp, […]

Thư Ngỏ

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG! Là một trong bảy Văn phòng công chứng đầu tiên được thành lập tại Hà Nội, Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp đã và đang phấn đấu trở thành Văn phòng cung cấp dịch vụ công chứng tốt nhất thủ đô. Trong thời gian qua, mặc dù đã […]