Entries by admin

,

HỖ TRỢ SANG TÊN SỔ ĐỎ

(Được thực hiện bởi Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp) Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng trong việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sang tên sổ đỏ) sau khi công chứng, các hình thức hỗ trợ bao gồm: 1. Tư […]

,

CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÁC THEO YÊU CẦU

Trường hợp có nhu cầu công chứng các văn bản thỏa thuận khác (không có trong danh mục trên Website này), đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn […]

,

CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI, GÓP VỐN

Các hợp đồng thương mại, hợp đồng góp vốn mang tính đặc thù, đơn lẻ, vì vậy khi có nhu cầu công chứng các loại hợp đồng này, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com […]

,

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHO VAY: – Bên cho vay là ca nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu; –Bên cho vay là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty. GIẤY TỜ CỦA BÊN VAY: – Bên […]