MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Ngày 20/11/2014, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Căn cước công dân và luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo quy định thì người từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân, số thẻ Căn cước công dân chính là số định danh cá nhân (số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp cho công dân đảm bảo nguyên tắc mỗi công dân có một số định danh và không trùng lặp với người khác).

Công dân phải đổi thẻ Căn cước công dân vào các năm đủ 25, 40 và 60 tuổi. Nếu công dân được cấp/ đổi/ cấp lại thẻ Căn cước công dân trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định như vừa nêu thì được sử dụng thẻ Căn cước công dân đến độ tuổi tiếp theo (ví dụ một người được cấp lại thẻ năm 39 tuổi thì tới năm người đó đủ 60 tuổi mới phải cấp đổi thẻ).

Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân và dùng để thực hiện các giao dịch trên toàn quốc. Thẻ Căn cước công dân có thể dùng thay cho hộ chiếu nếu nước mà công dân Việt Nam định nhập cảnh và Việt Nam có ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân hai nước được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho hộ chiếu.