4 ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. 

Điều quan tâm hơn cả khi chuẩn bị thực hiện thủ tục nhà đất là phải xem xét nhà đất đó đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa. Giấy chứng nhận đó hiện đang đứng tên ai. Hay nói cách khác, ai mới là chủ sở hữu mảnh đất và nhà gắn liền với đất được pháp luật công nhận.

Theo Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện” 

Người mua cần phải xem xét kỹ thửa đất đó có phải có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hay không. Trong trường hợp có nhiều chủ sở hữu thì trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đứng tên ai. Muốn thực hiện thủ tục nhà đất buộc phải có sự nhất chí của tất cả các đồng chủ sở hữu.

SO SÁNH DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỰC TẾ

Để tránh xảy ra tranh chấp sau này, người mua nên thực hiện công tác đo đạc, kiểm tra diện tích thực tế của mảnh đất. Đồng thời so sánh diện tích thực tế này có chênh lệch so với diện tích được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không.Nếu có chênh lệch, hai bên nên thỏa thuận, thương lượng lại. Bên bán có thể thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó phải tiến hành đo đạc chính xác thửa đất. Sau đó mới tiến hành thủ tục sang tên nhà đất

THỬA ĐẤT NẰM TRONG DIỆN QUY HOẠCH

Trước khi thực hiện thủ tục nhà đất, người mua phải tìm hiểu kỹ về thửa đất đó có nằm trong diện quy hoạch hay không. Nếu chỉ nhìn vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể chứng minh được thửa đất đó có thuộc trường hợp quy hoạch.Hiện nay quyền của người sử dụng đất khi đất có quy hoạch được quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013.

thu-tuc-nha-dat

Trước khi thực hiện thủ tục nhà đất, người mua phải tìm hiểu kỹ về thửa đất đó có nằm trong diện quy hoạch hay không

Người mua có thể photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mang đến UBND nơi có đất để tìm hiểu mảnh đất đó có thuộc diện quy hoạch không. UBND sẽ hướng dẫn tới các bộ phận chuyên ngành để giải đáp thắc mắc này cho bạn.

THÔNG TIN VAY NỢ THẾ CHẤP

Người mua cần phải tìm hiểu thông tin mảnh đất đó có thuộc diện tài sản thế chấp để vay nợ hay không. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 thì Bên bán chỉ được bán tài sản này khi được Bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Người mua có thể xem xét thông tin này tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại bìa 4 hoặc bìa 3 của Giấy chứng nhận này có ghi thông tin thế chấp. Cũng có nơi, thông tin thế chấp được ghi trên một tờ riêng. Trường hợp này, người mua nên lưu ý đặc điểm có giấu giáp lai của Văn phòng đăng ký nhà đất giữa tờ riêng này và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TÌM TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CÓ UY TÍN

4 điều cần lưu ý trên rất quan trọng cần xác minh ngay để tránh xảy ra những tranh chấp sau này. Người mua nên tìm một tổ chức hành nghề công chứng có uy tín khi chuẩn bị thủ tục nhà đất để cùng mình xác minh lại thông tin.Văn phòng công chứng Đào & Đồng nghiệp là văn phòng công chứng nhà tại Hà Nội. Thuộc top văn phòng công chứng thành lập đầu tiên ở Hà Nội, chúng tôi cung cấp dịch vụ công chứng các thủ tục chuyển nhượng, sang tên…nhà đất với sự nhiệt huyết và an toàn pháp lý cho khách hàng.