,

HỖ TRỢ NGÂN HÀNG

(Được thực hiện bởi Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp)

Với việc hợp tác chặt chẽ với Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp – Một Công ty Luật có nhiều năm hoạt động tư vấn pháp luật về Tài chính – Ngân hàng, Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp có thế mạnh đặc biệt trong việc tư vấn và công chứng các hợp đồng thế chấp.
Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp sẽ hỗ trợ Ngân hàng những vấn đề có liên quan tới công chứng hợp đồng thế chấp như:
– Đăng ký giao dịch bảo đảm;
– Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
– Thẩm định hồ sơ thế chấp ban đầu;
– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thế chấp;
– Soạn thảo Hợp đồng thế chấp;
– Soạn thảo các văn bản có liên quan như: Văn bản cam kết, văn bản thỏa thuận…
– Xác minh hiện trạng tài sản;
– Tư vấn xử lý nợ quá hạn;
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
– Tư vấn pháp luật có liên quan tới hoạt động ngân hàng.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ ngân hàng mời liên hệ trực tiếp với cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp hoặc liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com

,

HỖ TRỢ SANG TÊN SỔ ĐỎ

(Được thực hiện bởi Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp)

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng trong việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sang tên sổ đỏ) sau khi công chứng, các hình thức hỗ trợ bao gồm:
1. Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ:
– Tư vấn những quy định của nhà nước về việc sang tên sổ đỏ;
– Tư vấn các thủ tục sang tên sổ đỏ và các vấn đề liên quan khác.
– Tư vấn chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc sang tên sổ đỏ;
– Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ do Quý Khách Hàng cung cấp.

2. Trực tiếp thực hiện sang tên sổ đỏ theo ủy quyền của Quý Khách Hàng:
– Soạn, chuẩn bị hồ sơ sang tên sổ đỏ cho Quý Khách Hàng;
– Nộp hồ sơ làm sổ đỏ cho Quý Khách Hàng;
– Theo dõi quá trình lưu chuyển hồ sơ và nộp thuế:
– Thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý Khách Hàng;
– Nhận Sổ đỏ và bàn giao cho Quý Khách Hàng;

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ sang tên sổ đỏ mời liên hệ trực tiếp với cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp hoặc liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN Ô TÔ

GIẤY TỜ CỦA BÊN BÁN:
1. Giấy tờ về tài sản: Giấy đăng ký xe; Sổ đăng kiểm;
2. Giấy tờ về nhân thân:
– Trường hợp Bên Bán là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên bán là Doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

GIẤY TỜ CỦA BÊN MUA:
– Bên mua là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu;
– Bên mua là Doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng mua bán xe ô tô thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG VĂN BẢN ỦY QUYỀN

GIẤY TỜ CỦA BÊN ỦY QUYỀN:
1. Giấy tờ làm căn cứ ủy quyền:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô;
– Thông báo thụ lý vụ kiện; Giấy triệu tập đương sự….;
2. Giấy tờ nhân thân:
– Đối với ủy quyền định đoạt tài sản (nhà đất, ô tô):
+ Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người ủy quyền (chủ tài sản).
+ Trường hợp Bên ủy quyền chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
+ Trường hợp Bên ủy quyền là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
+ Trường hợp Bên ủy quyền là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
– Đối với ủy quyền giải quyết công việc khác: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người ủy quyền

GIẤY TỜ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
– Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;

(Trên đây là hồ sơ đối với các Văn bản ủy quyền thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG VĂN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ

– Giấy chứng nhận các quyền về tài sản của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;

– Giấy chứng tử của người để lại di sản;

– Di chúc của người để lại di sản (nếu có);

– Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (bố, mẹ, vợ/ chồng, con của người để lại di sản);

– Giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống giữa những người thừa kế với người để lại di sản: Giấy khai sinh; Giấy nhận nuôi con nuôi; Giấy đăng ký kết hôn…;

– Trong trường hợp có thừa kế thế vị thì cần bổ sung: Chứng tử của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết; Giấy khai sinh và CMND, Sổ hộ khẩu của các con của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chia thừa kế thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHO THUÊ NHÀ:
1. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
2. Giấy tờ về nhân thân:
– Trường hợp Bên cho thuê là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên cho thuê là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

GIẤY TỜ CỦA BÊN THUÊ NHÀ:
– Trường hợp Bên thuê là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên thuê nhà là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty, Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng thuê nhà thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ KHI CÔNG CHỨNG HĐ CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

I. CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ NHÀ ĐẤT:

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là Sổ đỏ);
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người đứng tên trên Sổ đỏ;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:
– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;
– Trường hợp người mua đang độc thân thì cần bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

II. CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN NHÀ ĐẤT:
– Toàn bộ các giấy tờ tài liệu đã liệt kê tại Mục I trên đây và:
– Công văn của Văn phòng đăng ký nhà đất, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ kỹ thuật hiện trạng ngôi nhà (nếu có). Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ hiện trạng ngôi nhà phải phù hợp với Sổ đỏ;

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà đất thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

GIẤY TỜ CỦA BÊN THẾ CHẤP:
1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch;
2. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Đăng ký, đăng kiểm xe ô tô…
3. Giấy tờ nhân thân của Bên thế chấp:
3.1. Trường hợp Bên thế chấp là cá nhân: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng bên thế chấp. Trường hợp Bên thế chấp chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
3.2. Trường hợp Bên thế chấp là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mà hiện nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
3.3. Trường hợp Bên thế chấp là doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty, trường hợp ký theo ủy quyền thì bổ sung thêm Văn bản ủy quyền.

GIẤY TỜ CỦA BÊN VAY:
1. Nếu Bên vay (Bên được bảo đảm) trong Hợp đồng là cá nhân: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn.
2. Nếu Bên vay (Bên được bảo đảm) là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty/ trường hợp ký theo Ủy quyền thì cung cấp Văn bản ủy quyền.

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP:
1. Biên bản định giá tài sản;
2. Hợp đồng tín dụng (nếu có).

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng thế chấp thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÁC THEO YÊU CẦU

Trường hợp có nhu cầu công chứng các văn bản thỏa thuận khác (không có trong danh mục trên Website này), đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tư vấn cụ thể.

,

CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI, GÓP VỐN

Các hợp đồng thương mại, hợp đồng góp vốn mang tính đặc thù, đơn lẻ, vì vậy khi có nhu cầu công chứng các loại hợp đồng này, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tư vấn, hướng dẫn hồ sơ cụ thể.