Thông Tin Tuyển Dụng 06/2023

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP cần tuyển cử nhân luật / chuyên viên pháp lý / chuyên viên pháp luật Read more

Văn Phòng Công Chứng Đào và Đồng Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Viên Văn Thư – Lưu Trữ

Mô tả công việc:
– Quản lý, sắp xếp hồ sơ công chứng;
– Cập nhật hồ sơ công chứng và tài liệu khác lên cơ sở dữ liệu;
– Trích xuất hồ sơ công chứng và tài liệu khác theo yêu cầu;
– Hỗ trợ các bộ phận khác về giấy tờ – Văn thư;
– Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Read more

VPCC ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP TUYỂN DỤNG 4/2021

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP cần tuyển cử nhân luật / chuyên viên pháp lý / chuyên viên pháp luật.

Chi tiết:

Vị trí: Thư ký công chứng viên.

Mô tả công việc:

  • Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu công chứng;
  • Soạn thảo hợp đồng;
  • Giúp việc công chứng viên công chứng hợp đồng;

Số lượng: 02 người Read more

VPCC Đào và Đồng Nghiệp tuyển dụng 6/2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP cần tuyển cử nhân luật / chuyên viên pháp lý / chuyên viên pháp luật đảm nhiệm công việc Thư ký công chứng viên. Read more

TUYỂN KẾ TOÁN

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP cần tuyển KẾ TOÁN TRƯỞNG hoặc PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN. Read more