,

CÔNG CHỨNG CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÁC THEO YÊU CẦU

Trường hợp có nhu cầu công chứng các văn bản thỏa thuận khác (không có trong danh mục trên Website này), đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tư vấn cụ thể.

,

CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI, GÓP VỐN

Các hợp đồng thương mại, hợp đồng góp vốn mang tính đặc thù, đơn lẻ, vì vậy khi có nhu cầu công chứng các loại hợp đồng này, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tư vấn, hướng dẫn hồ sơ cụ thể.

,

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHO VAY:

– Bên cho vay là ca nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu;
–Bên cho vay là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

GIẤY TỜ CỦA BÊN VAY:

– Bên vay là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;
– Bên vay là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng vay tài sản thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

DI CHÚC

Người muốn lập di chúc cần cung cấp cho công chứng viên những giấy tờ sau
– Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu;
– Trường hợp lập di chúc chung của vợ chồng thì cần bổ sung Đăng ký kết hôn;
– Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản là di sản để lại trong di chúc: Sổ đỏ, Sổ tiết kiệm, Giấy chứng nhận cổ phần/ cổ phiếu ….
– Bản dự thảo nội dung di chúc (nếu có)

Việc lập di chúc tương đối phức tạp, mang tính riêng tư và cần bảo mật, vì vậy đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tư vấn cụ thể.

,

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Quý khách có nhu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Giấy chứng tử của người để lại di sản;
– Giấy chứng nhận các quyền về tài sản của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;
– Di chúc của người để lại di sản (nếu có);
– Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú;
– Giấy tờ chứng minh được hưởng thừa kế: Giấy khai sinh; Giấy nhận nuôi con nuôi; Đăng ký kết hôn;

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp từ chối nhận di sản thừa kế thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

VĂN BẢN CHIA THỪA KẾ

Quý khách có nhu cầu công chứng văn bản chia thừa kế cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Giấy chứng tử của người để lại di sản;
– Giấy chứng nhận các quyền về tài sản của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;
– Di chúc của người để lại di sản (nếu có);
– Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (bố, mẹ, vợ/ chồng, con của người để lại di sản);
– Giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống giữa những người thừa kế với người để lại di sản: Giấy khai sinh; Giấy nhận nuôi con nuôi;
– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân giữa người thừa kế với người để lại di sản: Giấy đăng ký kết hôn…;
– Trong trường hợp có thừa kế thế vị thì cần bổ sung: Chứng tử của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết; Giấy khai sinh và CMND, Sổ hộ khẩu của các con của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chia thừa kế thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

VĂN BẢN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

Quý khách có nhu cầu công chứng văn bản chia tài sản chung của vợ chồng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của vợ chồng;
– Giấy tờ chứng minh quyền tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;
– Dự thảo văn bản chia tài sản (nếu có).

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Quý khách có nhu cầu công chứng văn bản cam kết tài sản riêng của vợ/ chồng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của vợ chồng;
– Giấy tờ chứng minh quyền tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;
– Dự thảo văn bản cam kết tài sản riêng (nếu có).

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp cam kết tài sản riêng của vợ (hoặc chồng) thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

HỢP ĐỒNG MUA BÁN Ô TÔ

BÊN BÁN CẦN CÓ:

– Đăng ký, đăng kiểm xe ô tô;
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người đứng tên trên đăng ký xe;
– Trường hợp Bên bán chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Trường hợp Bên bán là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

BÊN MUA CẦN CÓ:

– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu.
– Trường hợp Bên mua là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp mua bán xe thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN CẦN CÓ:

1. Giấy tờ làm căn cứ ủy quyền:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô;
– Thông báo thụ lý vụ kiện; Giấy triệu tập đương sự….;

2. Giấy tờ nhân thân:

– Đối với ủy quyền định đoạt tài sản (nhà đất, ô tô):
+ Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người ủy quyền (chủ tài sản).
+ Trường hợp Bên ủy quyền chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
+ Trường hợp Bên ủy quyền là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 18 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
+ Trường hợp Bên ủy quyền là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
– Đối với ủy quyền giải quyết công việc khác: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người ủy quyền

GIẤY TỜ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

– Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên được ủy quyền là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty

(Trên đây là hồ sơ đối với các Văn bản ủy quyền thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).