,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN Ô TÔ

GIẤY TỜ CỦA BÊN BÁN:
1. Giấy tờ về tài sản: Giấy đăng ký xe; Sổ đăng kiểm;
2. Giấy tờ về nhân thân:
– Trường hợp Bên Bán là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên bán là Doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

GIẤY TỜ CỦA BÊN MUA:
– Bên mua là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu;
– Bên mua là Doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng mua bán xe ô tô thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG VĂN BẢN ỦY QUYỀN

GIẤY TỜ CỦA BÊN ỦY QUYỀN:
1. Giấy tờ làm căn cứ ủy quyền:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô;
– Thông báo thụ lý vụ kiện; Giấy triệu tập đương sự….;
2. Giấy tờ nhân thân:
– Đối với ủy quyền định đoạt tài sản (nhà đất, ô tô):
+ Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người ủy quyền (chủ tài sản).
+ Trường hợp Bên ủy quyền chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
+ Trường hợp Bên ủy quyền là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
+ Trường hợp Bên ủy quyền là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
– Đối với ủy quyền giải quyết công việc khác: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người ủy quyền

GIẤY TỜ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
– Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn;

(Trên đây là hồ sơ đối với các Văn bản ủy quyền thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG VĂN BẢN PHÂN CHIA THỪA KẾ

– Giấy chứng nhận các quyền về tài sản của người để lại di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký/ Đăng kiểm xe ô tô; Sổ tiết kiệm…;

– Giấy chứng tử của người để lại di sản;

– Di chúc của người để lại di sản (nếu có);

– Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất (bố, mẹ, vợ/ chồng, con của người để lại di sản);

– Giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống giữa những người thừa kế với người để lại di sản: Giấy khai sinh; Giấy nhận nuôi con nuôi; Giấy đăng ký kết hôn…;

– Trong trường hợp có thừa kế thế vị thì cần bổ sung: Chứng tử của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết; Giấy khai sinh và CMND, Sổ hộ khẩu của các con của người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đã chết.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chia thừa kế thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHO THUÊ NHÀ:
1. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;
2. Giấy tờ về nhân thân:
– Trường hợp Bên cho thuê là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên cho thuê là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

GIẤY TỜ CỦA BÊN THUÊ NHÀ:
– Trường hợp Bên thuê là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên thuê nhà là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty, Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng thuê nhà thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ KHI CÔNG CHỨNG HĐ CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

I. CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ NHÀ ĐẤT:

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là Sổ đỏ);
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người đứng tên trên Sổ đỏ;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:
– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;
– Trường hợp người mua đang độc thân thì cần bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

II. CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN NHÀ ĐẤT:
– Toàn bộ các giấy tờ tài liệu đã liệt kê tại Mục I trên đây và:
– Công văn của Văn phòng đăng ký nhà đất, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ kỹ thuật hiện trạng ngôi nhà (nếu có). Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ hiện trạng ngôi nhà phải phù hợp với Sổ đỏ;

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà đất thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

GIẤY TỜ CỦA BÊN THẾ CHẤP:
1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch;
2. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Đăng ký, đăng kiểm xe ô tô…
3. Giấy tờ nhân thân của Bên thế chấp:
3.1. Trường hợp Bên thế chấp là cá nhân: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng bên thế chấp. Trường hợp Bên thế chấp chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
3.2. Trường hợp Bên thế chấp là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mà hiện nay đã đủ 15 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
3.3. Trường hợp Bên thế chấp là doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty, trường hợp ký theo ủy quyền thì bổ sung thêm Văn bản ủy quyền.

GIẤY TỜ CỦA BÊN VAY:
1. Nếu Bên vay (Bên được bảo đảm) trong Hợp đồng là cá nhân: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn.
2. Nếu Bên vay (Bên được bảo đảm) là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty/ trường hợp ký theo Ủy quyền thì cung cấp Văn bản ủy quyền.

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP:
1. Biên bản định giá tài sản;
2. Hợp đồng tín dụng (nếu có).

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng thế chấp thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).