,

HỖ TRỢ SANG TÊN SỔ ĐỎ

(Được thực hiện bởi Công ty Luật Đào và Đồng nghiệp)

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng trong việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sang tên sổ đỏ) sau khi công chứng, các hình thức hỗ trợ bao gồm:
1. Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ:
– Tư vấn những quy định của nhà nước về việc sang tên sổ đỏ;
– Tư vấn các thủ tục sang tên sổ đỏ và các vấn đề liên quan khác.
– Tư vấn chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc sang tên sổ đỏ;
– Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ do Quý Khách Hàng cung cấp.

2. Trực tiếp thực hiện sang tên sổ đỏ theo ủy quyền của Quý Khách Hàng:
– Soạn, chuẩn bị hồ sơ sang tên sổ đỏ cho Quý Khách Hàng;
– Nộp hồ sơ làm sổ đỏ cho Quý Khách Hàng;
– Theo dõi quá trình lưu chuyển hồ sơ và nộp thuế:
– Thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý Khách Hàng;
– Nhận Sổ đỏ và bàn giao cho Quý Khách Hàng;

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ sang tên sổ đỏ mời liên hệ trực tiếp với cán bộ nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp hoặc liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com