,

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

BÊN CHO THUÊ NHÀ CẦN CÓ:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (Sổ đỏ);
– Chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người có nhà
– Trường hợp Bên cho thuê nhà chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
– Trường hợp Bên cho thuê nhà là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà hiện nay đã đủ 18 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
– Trường hợp Bên cho thuê là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

BÊN THUÊ NHÀ CẦN CÓ:

– Trường hợp Bên thuê nhà là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu;
– Trường hợp bên thuê là vợ chồng thì bổ sung Đăng ký kết hôn;
– Trường hợp Bên thuê nhà là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; CMND của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà đất thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với chủ đầu tư;
– Các chứng từ thanh toán tiền cho chủ đầu tư: phiếu thu, ủy nhiệm chi, hóa đơn GTGT, Giấy xác nhận đã nộp tiền do chủ đâu tư phát hành…

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:
– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;
– Trường hợp người mua đang độc thân thì cần bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

I. TẶNG CHO TOÀN BỘ NHÀ ĐẤT:

GIẤY TỜ CỦA BÊN TẶNG CHO:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là Sổ đỏ);
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người đứng tên trên Sổ đỏ;
– Trường hợp Bên tặng cho chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Trường hợp Bên tặng cho là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 18 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN TẶNG CHO:

– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu
– Nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng thì bổ sung Đăng ký kết hôn.

II. TẶNG CHO MỘT PHẦN NHÀ ĐẤT:

– Toàn bộ các giấy tờ tài liệu đã liệt kê tại Mục I trên đây và:
– Công văn của Văn phòng đăng ký nhà đất, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ kỹ thuật hiện trạng ngôi nhà (nếu có). Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ hiện trạng ngôi nhà phải phù hợp với Sổ đỏ;

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp tặng cho nhà đất thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

GIẤY TỜ CỦA BÊN BÁN:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là Sổ đỏ);
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người đứng tên trên Sổ đỏ;
– Trường hợp Bên bán chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Trường hợp Bên bán là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 18 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;

GIẤY TỜ CỦA BÊN MUA:

– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;
– Trường hợp người mua đang độc thân thì cần bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp mua bán căn hộ chung cư thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

I. CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ NHÀ ĐẤT:

GIẤY TỜ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ quyền sở hữu nhà ở (gọi tắt là Sổ đỏ);
– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng người đứng tên trên Sổ đỏ;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
– Trường hợp Bên chuyển nhượng là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Sổ đỏ mà đến nay đã đủ 18 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Sổ đỏ thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;
– Trường hợp người mua đang độc thân thì cần bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

II. CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN NHÀ ĐẤT:

– Toàn bộ các giấy tờ tài liệu đã liệt kê tại Mục I trên đây và:
– Công văn của Văn phòng đăng ký nhà đất, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ kỹ thuật hiện trạng ngôi nhà (nếu có). Hồ sơ kỹ thuật thửa đất và hồ sơ hiện trạng ngôi nhà phải phù hợp với Sổ đỏ;

(Trên đây là giấy tờ cần có đối với các trường hợp chuyển nhượng nhà đất thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).

,

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

GIẤY TỜ CỦA BÊN THẾ CHẤP:

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch;
2. Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Đăng ký, đăng kiểm xe ô tô…
3. Giấy tờ nhân thân của Bên thế chấp:
3.1. Trường hợp Bên thế chấp là cá nhân: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng bên thế chấp. Trường hợp Bên thế chấp chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
3.2. Trường hợp Bên thế chấp là hộ gia đình: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của tất cả những người có tên trong Sổ hộ khẩu của gia đình tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mà hiện nay đã đủ 18 tuổi. Trường hợp có người đã kết hôn trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì cần bổ sung thêm Giấy đăng ký kết hôn và Chứng minh nhân dân của vợ/chồng người đó;
3.3. Trường hợp Bên thế chấp là doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty, trường hợp ký theo ủy quyền thì bổ sung thêm Văn bản ủy quyền.

GIẤY TỜ CỦA BÊN VAY:

1. Nếu Bên vay (Bên được bảo đảm) trong Hợp đồng là cá nhân: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn.
2. Nếu Bên vay (Bên được bảo đảm) là doanh nghiệp: Giấy đăng ký kinh doanh; Biên bản họp của Công ty; Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Công ty/ trường hợp ký theo Ủy quyền thì cung cấp Văn bản ủy quyền.

GIẤY TỜ CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP:

1. Biên bản định giá tài sản;
2. Hợp đồng tín dụng (nếu hợp đồng thế chấp dẫn chiếu tới hợp đồng tín dụng).

(Trên đây là hồ sơ đối với các Hợp đồng thế chấp thông thường. Các trường hợp khác, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 024.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được tư vấn cụ thể).