Di chúc không công chứng có được coi là hợp pháp theo Bộ luật dân sự 2015 không?

Chào văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi hiện tại sức khỏe vẫn còn minh mẫn, tuy nhiên tôi muốn soạn một bản di chúc để lại tài sản cho con cháu sau khi tôi qua đời. Vì không muốn người ngoài biết về thông tin tài sản của gia đình nên tôi không muốn công chứng di chúc và mời người làm chứng khi soạn di chúc. Vậy tôi muốn hỏi công chứng viên, liệu di chúc không công chứng có được coi là hợp pháp theo quy định của bộ luật dân sự không? Rất mong được công chứng viên tư vấn giúp tôi.

Chào bác, cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp, với câu hỏi của bác chúng tôi xin trả lời:

Văn bản di chúc không công chứng có hợp pháp không?

Theo quy định của bộ luật dân sự điều 628 các văn bản di chúc hợp pháp đó là:

  • Văn bản di chúc không có người làm chứng
  • Văn bản di chúc có người làm chứng
  • Văn bản di chúc có công chứng
  • Văn bản di chúc không công chứng

Bác có thể lựa chọn 1 trong các hình thức trên để viết di chúc và bản di chúc không công chứng vẫn hoàn toàn hợp pháp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên để bản di chúc hợp pháp theo quy định, người soạn di chúc cũng cần phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
    Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
  • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện trên.

Như vậy, nếu bác vẫn còn minh mẫn, không có vấn đề về nhận thức, sức khỏe ổn định, không bị đe dọa hay ép buộc thì bác hoàn toàn có thể lập di chúc không công chứng để lại tài sản cho con cháu sau khi qua đời. Nếu bác vẫn còn chưa rõ và cần tư vấn thêm về vấn đề lập di chúc bác có thể liên hệ với Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp qua số điện thoại: 0945.490.123 / 0913.347.747.