Phải chú ý điều gì khi công chứng ủy quyền nhà đất?

Hoạt động mua bán bất động sản, nhà đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hoạt động phổ biến hàng ngày. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp các bên không trực tiếp thực hiện được giao dịch và cần ủy quyền cho một người/tổ chức đại diện để giao dịch, ký kết hợp đồng. Vậy thì công chứng ủy quyền nhà đất có cần thiết không và phải chú ý quy định gì về loại giấy tờ này? 

Có bắt buộc công chứng giấy tờ ủy quyền nhà đất?

Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý cực kỳ quan trọng để xác định việc một người ủy quyền cho người khác thay mặt mình giải quyết những việc đã được ghi theo đúng những điều khoản đã được quy định.

Giấy tờ ủy quyền có thể đơn phương lập ra hoặc có sự tham gia của 2 bên – người ủy quyền và người nhận ủy quyền. Ủy quyền mua bán nhà đất là giấy tờ, văn bản mà người A ủy quyền cho người B giao dịch, mua bán nhà đất.

Các bên đã phải có thỏa thuận cũng như rõ ràng với nhau về thù lao, hoặc phải tuân theo Luật định.

Các bên có thể tự thỏa thuận về quy định, quyền, nghĩa vụ và mức thù lao hay quy định khác về thời hạn hiệu lực ủy quyền. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định về thời gian hết hạn ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền sẽ có hiệu lực trong vòng 01 năm tính từ ngày xác lập ủy quyền.

Trong Điều 562, Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã quy định: Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao khi đã có thỏa thuận hoặc có quy định trong luật.

Theo Điều 55, Luật Công chứng 2014 và Điều 18 trong Nghị định số 04/2013/NĐ-CP về luật công chứng thì:

• Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên nhận ủy quyền sẽ phải lập thành hợp đồng ủy quyền.

Công chứng viên khi công chứng hợp đồng ủy quyền liên quan tới bất động sản thì phải có trách nhiệm kiểm tra kỹ các hồ sơ và giải thích rõ quyền, nghĩa vụ của các bên cũng như hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đối với những bên tham gia.

• Nếu các bên không thể cùng đến một trụ sở công chứng để công chứng ủy quyền nhà đất thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền.

Bên được ủy quyền tiếp đó sẽ yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền đó để hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền nhà đất.

Như vậy việc ủy quyền có thù lao cần được lập thành hợp đồng ủy quyền cũng như phải công chứng.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền không nhất thiết phải công chứng tại cùng một trụ sở công chứng. Khi các bên yêu cầu công chứng thì công chứng viên phải kiểm tra hồ sơ thật cẩn thận, đầy đủ, hợp pháp và phải giải thích rõ ràng các quyền, nghĩa vụ cũng như hậu quả pháp lý cho các bên.

Hồ sơ công chứng ủy quyền nhà đất gồm những gì?

Hồ sơ để thực hiện công chứng ủy quyền nhà đất bao gồm:

• Phiếu yêu cầu công chứng ghi rõ ràng, đầy đủ họ tên, địa chỉ của người yêu cầu, nội dung yêu cầu công chứng (trong trường hợp này là hợp đồng ủy quyền), danh mục các giấy tờ đi kèm trong hồ sơ, tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng và thời điểm nhận hồ sơ công chứng.

• Dự thảo hợp đồng ủy quyền (nếu các bên đã tự soạn).

• Bản sao giấy tờ tùy thân của các bên liên quan (căn cước công dân, chứng minh nhân dân…)

• Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc bản sao các loại giấy tờ thay thế theo Luật định.

• Bản sao giấy tờ liên quan đến hợp đồng ủy quyền mà pháp luật đã quy định phải có kèm theo khi công chứng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp chúng cho nơi tiếp nhận hồ sơ của Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng mà bạn yêu cầu công chứng.

Công chứng viên sau khi đã kiểm tra hồ sơ và cho các bên đọc lại dự thảo hợp đồng ủy quyền thì giải thích về các quyền và hậu quả pháp lý của hợp đồng ủy quyền.

Sau đó công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký vào từng trang hợp đồng cũng như ký và ghi rõ họ tên vào trang cuối hợp đồng ủy quyền. Công chứng viên trước khi cùng ký và ghi lời chứng sẽ yêu cầu các bên xuất trình bản chính của những loại giấy tờ để đối chiếu.

Nên công chứng ủy quyền nhà đất ở đâu?

Khi công chứng ủy quyền nhà đất bằng văn bản thì chỉ cần một bên ủy quyền ký vào văn bản. Còn bên nhận ủy quyền thì có thể thể hiện ý chí thỏa thuận thông qua hành vi tự nguyện thực hiện việc ủy quyền.

Bằng cách này, việc ủy quyền đơn giản hơn về mặt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi khi các bên cần ủy quyền.

Để được tư vấn chi tiết hơn về trường hợp ủy quyền cụ thể mà bạn cần cũng như thực hiện các bước công chứng hợp đồng ủy quyền, bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp hoặc liên hệ trước qua số hotline 0945.490.123 / 0913.347.747.