Chi phí công chứng di chúc tại văn phòng công chứng

Di chúc là vấn đề dân sự thường có thể xảy ra tranh chấp, kiện tụng về sau. Việc công chứng có thể giúp di chúc có tính pháp lý cao hơn, hạn chế rắc rối trong quá trình thừa kế hơn. Tuy nhiên phí công chứng di chúc như nào thì không phải ai cũng rõ. Vậy mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp để hiểu hơn về loại phí này.

Phí công chứng di chúc có những loại phí gì?

Theo như Luật Công chứng năm 2014 đã quy định thì khi yêu cầu công chứng, người yêu cầu công chứng ngoài nộp phí công chứng thì còn phải trả thêm các loại thù lao công chứng và chi phí đặc biệt khác.

Dù trong quá trình công chứng có thể phát sinh các loại phí nhiều hơn so với dự tính ban đầu, tuy nhiên công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết rõ quy tắc tính các khoản phí cũng như giải thích rõ với người yêu cầu công chứng vì sao phải có những phí phát sinh đó và thỏa thuận với người yêu cầu công chứng trước khi ký hợp đồng công chứng.

Cụ thể, việc này được quy định trong các Điều 66, 67 và 68:
Điều 66 về “phí công chứng”:

1. Phí công chứng gồm có phí công chứng giao dịch, hợp đồng, bản dịch, phí lưu giữ di chúc và phí cấp bản sao của văn bản công chứng. Người yêu cầu công chứng các loại hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc hay cấp bản sao văn bản công chứng thì phải nộp phí công chứng này.

2. Mức thu cũng như chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý phí công chứng phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 67 quy định về “thù lao công chứng” như sau:

1. Người yêu cầu công chứng cần phải trả thù lao công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các việc như soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch văn bản, giấy tờ, và các công việc khác liên quan đến công chứng.

2. Để tránh việc lạm thu thù lao công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành mức trần thù lao áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao cho từng loại việc nhưng không được vượt quá mức trần thù lao công chứng mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Tổ chức hành nghề công chứng cũng phải niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Nếu tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao công chứng cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì sẽ bị xử lý theo luật định.

3. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề công chứng là phải giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về các khoản thù lao công chứng phải trả.

Điều 68 quy định về các chi phí khác khi thực hiện công chứng:

1. Nếu người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng sẽ phải trả thêm chi phí để thực hiện việc đó.

Mức chi phí sẽ do tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận cùng người yêu cầu công chứng. Tổ chức hành nghề công chứng không được thu phép thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

2. Tổ chức hành nghề công chứng sẽ phải niêm yết rõ các nguyên tắc tính chi phí khác và có trách nhiệm giải thích rõ chi phí đó cho người yêu cầu công chứng.

Phí công chứng di chúc khoảng bao nhiêu?

Theo như Khoản 2 của điều 2, Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP quy định về phí công chứng thì mức thu phí công chứng di chúc sẽ được tính theo giá trị của hợp đồng giao dịch, hay giá trị tài sản/di sản thừa kế. Cụ thể:

 

 • STT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Giá trị của di sản/hợp đồng
 • Giá trị dưới 50 triệu đồng
 • Giá trị từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
 • Giá trị từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng
 • Giá trị từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng
 • Giá trị từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng
 • Giá trị từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
 • Giá trị trên 10 tỷ đồng
 • Mức thu phí công chứng di chúc (đồng/trường hợp)
 • 50.000đ
 • 100.000đ
 • 0,1% giá trị di sản
 • 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị di sản/hợp đồng vượt quá 01 tỷ đồng
 • 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị di sản/hợp đồng vượt quá 03 tỷ đồng
 • 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị di sản/hợp đồng vượt quá 05 tỷ đồng
 • 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị di sản/hợp đồng vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

Ngoài ra, mức thu phí công chứng di chúc không theo giá trị tài sản được quy định là 40.000đ. Phí nhận lưu giữ di chúc được quy định là 100.000đ/trường hợp. Phí cấp bản sao văn bản công chứng là 5.000đ/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu 3.000đ nhưng tối đa không thu quá 100.000đ/bản.

Vậy trên đây Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp đã cung cấp tới bạn thông tin về phí công chứng di chúc. Nếu còn có thắc mắc hoặc muốn thực hiện công chứng, mời bạn tới trụ sở văn phòng tại số 369, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trước khi đến, nếu muốn được tư vấn sơ qua, mời bạn gọi vào số hotline 0945.490.123 / 0913.347.747.