Mức phí công chứng tài sản thừa kế theo quy định của Pháp luật

 

Một trong những việc làm cần thiết khi làm thủ tục tiếp nhận tài sản thừa kế đó là công chứng khai nhận di sản thừa kế. Đối với những người mới làm thủ tục này vẫn chưa nắm rõ về lệ. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tổng hợp các thông tin xoay quanh vấn đề về lệ phí công chứng tài sản thừa kế và chia sẻ qua bài viết dưới đây.

Lệ phí công chứng tài sản thừa kế

Theo điều 66, 67, 68 của bộ Luật công chứng 2014 người đi công chứng sẽ phải chi trả các loại phí sau:

Phí công chứng, thù lao công chứng và các chi phí phát sinh khác.

1. Phí công chứng hợp đồng

Căn cứ theo khoản 2 điều 2 Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP đã đưa ra quy định về mức thu phí công chứng các hợp đồng, giao dịch sẽ được xác định theo giá trị của hợp đồng giao dịch. Và đối với hợp đồng công chứng tài sản thừa kế lệ phí cũng được tính dựa theo giá trị của hợp đồng.Mức chi phí công chứng hợp đồng thừa kế được quy định trong bảng dưới đây:của từng hợp đồng được quy định như sau:

STT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu (VNĐ/trường hợp)

 

1

Dưới 50 triệu đồng

50.000

2

Từ 50 – 100 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 100 triệu đến 1 tỷ

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Trên 10 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

 

2.Thù lao công chứng

Bên cạnh phí công chứng tài sản thừa kế, người công chứng sẽ phải trả thêm lệ phí thu lao cho cơ quan đại diện công chứng hợp đồng. Phí trả thù lao công chứng được quy định rõ rang theo Điều 67 của bộ luật công chứng 2014 như sau:

1. Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình.

Tổ chức hành nghề công chứng nếu tự ý thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

“Theo đó, thù lao công chứng do tổ chức hành nghề công chứng niêm yết tại tổ chức nhưng không được vượt quá mức trần do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn có thêm những thông tin xoay quanh vấn đề về lệ phí công chứng tài sản thừa kế.

Đến với văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp khách hàng sẽ được đội ngũ công chứng viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục công chứng tài sản thừa kế một cách nhanh chóng, đơn giản với mức chi phí vô cùng hợp lý.Hãy nhấc điện thoại lên vào gọi đến số 0945.490.123 / 0913.347.747 để được tư vấn miễn phí!