Thông Báo !

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Thực hiện Chỉ thị số số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội, VPCC Đào và Đồng nghiệp thông báo:

TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC (CHỨNG THỰC CHỮ KÝ, SAO Y BẢN CHÍNH) VÀ CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH
Thời gian tạm dừng: Kể từ ngày 24/07/2021 cho tới khi có thông báo mới.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng!