Bài viết

Giải đáp câu hỏi: Hợp đồng thuê đất có cần công chứng không?

hợp đồng thuê đất có cần không chứng không

Câu hỏi: Chào công chứng viên tôi tên là Long năm nay 55 tuổi, hiện nay tôi có sở hữu một mảnh đất diện tích 100m2  do không có nhu cầu dùng đến nên tôi muốn cho một người bạn thuê lại mảnh đất trên để làm bãi giữ xe. Tôi muốn hỏi công chứng viên hợp đồng thuê đất có cần công chứng không? Rất mong được công chứng viên tư vấn giúp tôi ( Bác Long, Thanh Xuân, Hà Nội )

Read more