Những điều cần biết về công chứng hợp đồng

công chứng hợp đồng

Công chứng hợp đồng là biện pháp bảo đảm những nội dung trong hợp đồng. Công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp về những gì đã công chứng. Cần phải nắm được những điểm mấu chốt nào về công chứng hợp đồng. Mời bạn đọc bài viết đây.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG

Pháp luật quy định việc công chứng hợp đồng ở những văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Nhưng thường những giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng.

Những giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở được quy định tại Điều 122 Luật nhà ở 2014:

“1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng”

Với hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013:

2. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”

Công chứng hợp đồng bán, cho, tặng xe cá nhân được quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA như sau:

Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực »

HẬU QUẢ PHÁP LÝ BẤT LỢI NẾU KHÔNG CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG

Theo Điều 129 Bộ luật dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức: Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực »

Những hợp đồng yêu cầu phải công chứng nhưng không công chứng bị vô hiệu. Trừ những trường hợp tại Khoản 1, 2 Điều 129 Bộ luật dân sự 2015. Hợp đồng vô hiệu kéo theo việc thực hiện hợp đồng bị vô hiệu. Theo nguyên tắc, hai bên phải trao trả những gì đã nhận. Do đó, việc kí kết và thực hiện hợp đồng không đem lại kết quả mong đợi.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG UY TÍN TẠI HÀ NỘI

Hà Nội là nơi dịch vụ pháp lý, công chứng hết sức phát triển. Nhưng trong lúc các văn phòng công chứng mọc lên quá nhiều, khách hàng rất khó khăn tìm ra được văn phòng công chứng uy tín tại Hà Nội.

Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp là địa chỉ công chứng uy tín tại Hà Nội nói chung và văn phòng công chứng tốt nhất ở Thanh Xuân nói riêng. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, hợp đồng tặng cho nhà đất, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán ô tô, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, di chúc…

Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp luôn đặt chữ TÂM và chữ TÍN lên hàng đầu. Đảm bảo tính pháp lí cao cho những hợp đồng cần công chứng. Chúng tôi cam kết mang đến sự thuận tiện và phòng ngừa mọi rủi ro cho khách hàng trong những giao dịch dân sự, thương mại.