ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG THỰC

Các hợp đồng, giao dịch đặc biệt muốn đảm bảo về mặt hình thức cần thực hiện thủ tục công chứng hoặc chứng thực. Nhưng bạn có biết điểm khác biệt giữa hai thủ tục này?
Mời bạn tham khảo bài viết sau đây!

Thẩm quyền

Công chứng do cơ quan bổ trợ tư pháp thực hiện. Phòng công chứng do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở tư pháp. Có trụ sở, con dấu và tài sản riêng.

Văn phòng công chứng phải đảm bảo về điều kiện thành viên thành lập. Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên.Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên

Chứng thực chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện. Như phòng tư pháp, UBND xã, phường, cơ quan đại diện ngoại giao. Cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan nhà nước khác được ủy quyền.

Giá trị pháp lý

Công chứng là biện pháp bảo đảm nội dung của một hợp đồng, một giao dịch, công chứng viên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch đó và qua việc bảo đảm tính hợp pháp để giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế, công chứng mang tính pháp lý cao hơn.

Còn chứng thực chỉ đơn thuần là chứng thực có sự việc như vậy xảy ra.Không chú trọng đến nội dung của giao dịch hay hợp đó. Bởi vậy, giá trị pháp lí của chứng thực không cao như công chứng.

Nên làm thủ tục công chứng hay chứng thực?

Văn bản công chứng

Loại văn bản này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Với chứng thực 

Bạn thấy bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Với phân tích giá trị pháp lí và tính đảm bảo, bạn nên sử dụng dịch vụ công chứng tốt nhất ở Thanh Xuân để đảm bảo tính pháp lí cao nhất cho hợp đồng, giao dịch của mình.

Đào và Đồng nghiệp văn phòng công chứng tốt nhất ở Thanh Xuân

Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp là một văn phòng công chứng tốt nhất ở Thanh Xuân nói riêng và đứng top đầu trong những văn phòng nổi bật nhất tại Hà Nội.

Với đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp. Có đầy đủ năng lực chuyên môn. Từ tư vấn, soạn thảo hợp đồng, công chứng hợp đồng, giao dịch, kỹ năng nhận biết chữ ký, tư vấn cho khách hàng những biện pháp tốt nhất…. Hơn nữa chi phí công chứng rất hợp lí mà đưa đến cho quý khách hàng chất lượng công chứng cao.

Vậy bạn còn tìm ở đâu xa nữa? Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp đang là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của bạn .