thoi-gian-nhanh-dung-hen

– Đối với các yêu cầu công chứng thông thường: Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp sẽ giải quyết và trả kết quả ngay cho Quý khách.

– Đối với các hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn, nhưng tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc.

– Thời hạn công chứng được xác định kể từ thời điểm Văn phòng Công chứng nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng đến khi trả kết quả công chứng.

– Thời gian xác minh, giám định, xin cung cấp thông tin từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không tính vào thời hạn công chứng.