qui-trinh

Quy trình công chứng tại Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp như sau:
– Bước 1: Quý khách cung cấp cho Văn phòng 01 bộ hồ sơ photo (Trường hợp Quý khách có nhu cầu ký ngay thì cung cấp bản chính);
– Bước 2: Công chứng viên kiểm tra hồ sơ và tư vấn cho Quý khách bổ sung hồ sơ trong trường hợp cần thiết;
– Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ, Công chứng viên báo Phí + Thù lao công chứng và hẹn Quý khách thời gian, địa điểm ký hợp đồng; Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu ký ngay, Văn phòng công chứng soạn thảo luôn hợp đồng;
– Bước 4: Quý khách đọc bản dự thảo hợp đồng, kiểm tra nội dung và đối chiếu các thông tin trong hợp đồng;
– Bước 5: Công chứng viên chỉnh sửa lại dự thảo hợp đồng;
– Bước 6: Quý khách đọc lại hợp đồng, trong trường hợp không cần chỉnh sửa, Quý khách ký vào từng trang của hợp đồng theo sự chỉ dẫn của Công chứng viên;
– Bước 7: Quý khách thanh toán phí và thù lao công chứng tại bộ phận thu ngân;
– Bước 8: Quý khách nhận lại bản chính các loại giấy tờ đã cung cấp cho Công chứng viên và nhận bản chính hợp đồng đã được công chứng (đề nghị Quý khách kiểm tra lại đầy đủ các loại giấy tờ).
Kết thúc việc công chứng. Chúc Quý khách đã có giao dịch thành công!