VPCC Đào và Đồng Nghiệp tuyển dụng 6/2018

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP cần tuyển cử nhân luật / chuyên viên pháp lý / chuyên viên pháp luật đảm nhiệm công việc Thư ký công chứng viên. Read more

TUYỂN KẾ TOÁN

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO VÀ ĐỒNG NGHIỆP cần tuyển KẾ TOÁN TRƯỞNG hoặc PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN. Read more