Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

Bạn muốn chuyển nhượng căn hộ của bạn ? Bạn vừa mua một căn hộ đứng tên bạn nhưng giờ đấy bạn muốn chuyển nhượng cho người khác? Để xác thực việc chuyển nhượng, sang tên căn hộ và đảm bảo về mặt pháp lý bạn cần phải công chứng văn bản chuyển hợp đồng mua bán căn hộ.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ 

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 16/2010/TT-BXD: “1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai sau ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Các bên phải lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở để cơ quan công chứng chứng nhận theo mẫu quy định tại phụ lục số 14 ban hành kèm Thông tư này. Khi đề nghị công chứng, các bên phải xuất trình hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải xuất trình văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở lần trước;

b) Trên cơ sở văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập theo quy định tại điểm a khoản này, một trong hai bên theo thoả thuận nộp bản sao các giấy tờ (gồm văn bản chuyển nhượng hợp đồng; bản sao biên lai nộp tiền góp vốn, tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư và bản sao hợp đồng mua bán nhà ở ký với chủ đầu tư) cho cơ quan thuế để làm thủ tục thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập thì phải có giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế;

Kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì chủ đầu tư chấm dứt giao dịch với bên chuyển nhượng hợp đồng và trực tiếp giao dịch với bên nhận chuyển nhượng hợp đồng; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư và được coi là bên mua nhà ở kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng;”

Để việc công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ một cách đơn giản, không mất thời gian hãy đến với văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp, khách hàng sẽ được đội ngũ công chứng viên than thiện, nhiệt tình, hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục công chứng một cách đơn giản nhất. Hồ sơ công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ bao gồm:

Giấy tờ của bên chuyển nhượng

– Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng;

– Trường hợp Bên chuyển nhượng chưa kết hôn: Bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

– Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với chủ đầu tư;

– Các chứng từ thanh toán tiền cho chủ đầu tư: phiếu thu, ủy nhiệm chi, hóa đơn GTGT, Giấy xác nhận đã nộp tiền do chủ đâu tư phát hành…

Giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng

– Chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng

– Trường hợp người mua đang độc thân thì cần bổ sung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Công việc công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ tại văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp luôn được thực hiện bởi những công chứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, có năng lực, giúp khách hàng hoàn tất mọi công việc công chứng trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi luôn cố găng để đem lại sự hài long cho mọi khách hàng.