Dịch vụ công chứng   /  Lĩnh vực công chứng

CÁC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI, GÓP VỐNCác hợp đồng thương mại, hợp đồng góp vốn mang tính đặc thù, đơn lẻ, vì vậy khi muốn công chứng các loại hợp đồng này, đề nghị Quý Khách Hàng liên hệ tới các số điện thoại: 04.3557.9668 / 0945.490.123 / 0913.347.747 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@vanphongcongchung.vn hoặc khai.dn@dao-lawfirm.com để được công chứng viên của Văn phòng công chứng Đào và Đồng nghiệp tư vấn cụ thể.